V pátek 13. na Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo se diskusní večer z ukrajinským spisovatelem Jurijem Vynnyčukom.Foto: Rostislav Prokopjuk