Široké možnosti pro všestrannou a vzájemně výhodnou spolupráci mezi Ukrajinou a Českou republikou jsou odůvodněné mnohými faktory: jsou to hluboké historické a kulturní styky, absence jakýchkoli územních nároků, tradiční přátelské a partnerské vztahy, obchodní kontakty a vzájemně se doplňující charakter národních ekonomik, společné cíle při realizaci kursu zaměřeného na evropskou a evroatlantickou integraci, společné regionální zájmy, existence ukrajinské národnostní menšiny v České republice a české - v Ukrajině.

Ukrajina jako jedná z prvních zemí ve světě navázala diplomatické vztahy z Českou republikou – 1.ledna 1993, což byl první den existence České republiky jako samostatného státu.

Oboustranné styky na vysoké úrovní:

 • březen 1994 — oficiální návštěva Ministra zahraničí Ukrajiny A.M.Zlenka v České republice
 • 25-26.dubna 1995 — státní návštěva Prezidenta Ukrajiny L.D.Kučmy v České republice (v průběhu návštěvy byla podepsána mezistátní Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci)
 • 9-10. října 1995 — oficiální návštěva Ministra zahraničí ČR J.Zielence v Ukrajině
 • 1-2. dubna 1996 — oficiální návštěva Ministra obrany Ukrajiny V.Šmarova v České republice
 • 4-6.června 1997 — oficiální návštěva delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v čele s její Předsedou M.Zemanem v Ukrajině
 • 30.června – 2.července 1997 — státní návštěva Prezidenta České republiky V.Havla v Ukrajině
 • 8-9.března 1998 — oficiální návštěva Ministra zahraničí Ukrajiny, Předsedy zasedání Generálního Shromáždění OSN H.J.Udovenka v České republice
 • 1-3. září 1999 — oficiální návštěva Ministra obrany České republiky V.Vetchého v Ukrajině
 • 22. října 2001 — oficiální návštěva Ministra zahraničí České republiky J.Kavana v Ukrajině
 • 23-24. dubna 2003 — oficiální návštěva Ministra zahraničí Ukrajiny A.M.Zlenka v České republice
 • rozšiřování ukrajinsko-české vzájemné oboustranné spolupráce napomáhala řada setkání Prezidenta Ukrajiny L.D.Kučmy s Prezidentem České republiky V.Havlem v rámcích mezinárodních fórů, včetně neformálního setkání Prezidentů zemí Centrální Evropy v květnu roku 1999 ve Lvově
 • pokračováním dialogu na nejvyšší úrovní se stalo setkání Prezidenta Ukrajiny L.D.Kučmy s nově zvoleným Prezidentem České republiky V.Klausem v Salcburku v květnu 2003. Zároveň Prezidenty obou zemí uskutečnili pracovní setkání v rumunském městě Mamaja v květnu 2004 v rámcích neformálního setkání Hlav zemí Centrální Evropy
 • důležitým krokem ve směru otevření aktivního dialogu na úrovní vedení vlád Ukrajiny a ČR se stala setkání Předsedy vlády Ukrajiny V.F.Janukovyče s předsedou vlády České republiky V.Špidlou v rámcích summitu V-4 ve slovenském městě Tale (dne 24.června 2003), a také v době summitu CEI ve Varšavě (dne 21.listopadu 2003 )
 • dvakrát navštívili Ukrajinu s krátkými pracovními návštěvami předsedové Senátu Parlamentu České republiky: v roce 2000 – L.Benešová a v roce 2002 – P.Pithart
 • 9-10.února 2005 se konala oficiální návštěva v ČR Předsedy Nejvyšší Rady Ukrajiny V.M.Lytvyna
 • 10.května 2005 oficiální návštěvu Ukrajiny uskutečnil Ministr zahraničí ČR C.Svoboda
 • 14-16.června 2005 se konala Státní návštěva Prezidenta ČR V.Klause v Ukrajině
 • 17.února 2006 se uskutečnila pracovní návštěva Předsedy vlády Ukrajiny J.I.Jechanurova v České republice
 • 20.září 2006 se konalo setkání Ministra zahraničí Ukrajiny B.I.Tarasjuka s Ministrem zahraničí ČR A.Vondrou v rámci 61. zasedání GS OSN v New Yorku
 • ve dnech 15. až 16. ledna 2007 uskutečnil oficiální návštěvu České republiky ministr zahraničí Ukrajiny B. I. Tarasjuk
 • ve dnech 27. až 28. března 2007 se první vicepremiér Ukrajiny, ministr financí Ukrajiny M. J. Azarov zúčastnil Evropského bankovního a finančního fóra v Praze
 • dne 2. července 2007 pobývala česká delegace v čele s předsedou vlády ČR M. Topolánkem na Ukrajině s cílem zúčastnit se oslav 80. výročí bitvy u Zborova
 • dne 14. září 2007 pobývala v Česku delegace v čele s ministrem spravedlnosti Ukrajiny O. V. Lavrynovyčem
 • ve dnech 8. až 9. dubna 2008 se uskutečnila oficiální návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Vlčka na Ukrajině
 • dne 23. dubna 2008 se uskutečnila oficiální návštěva Ministra zahraničí Ukrajiny V. Ohryzka v České republice s cílem zúčastnit se setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské čtyřky
 • dne 25. dubna 2008 se uskutečnila pracovní návštěva ministra obrany Ukrajiny J.Jechanurova v České republice s cílem zúčastnit se setkání ministrů obrany zemí Visegrádské čtyřky
 • ve dnech 9. až 10. června 2008 se uskutečnila pracovní návštěva místopředsedy vlády ČR A. Vondry na Ukrajině, v jejímž průběhu bylo v Dnipropetrovsku za finanční podpory české strany otevřeno Centrum euroatlantické integrace
 • ve dnech 16. až 17. září 2008 uskutečnil oficiální návštěvu Ukrajiny předseda vlády České republiky M. Topolánek. V průběhu návštěvy se český premiér zúčastnil ukrajinsko-českého podnikatelského fóra v Doněcku
 • dne 2. ledna 2009 pobývala v Česku delegace v čele s ministrem paliva a energetiky Ukrajiny J.Prodanem
 • ve dnech 9. a 10. ledna 2009 uskutečnil pracovní návštěvu Ukrajiny předseda vlády České republiky M.Topolánek
 • dne 28. ledna 2009 se uskutečnila schůzka prezidenta Ukrajiny V.Juščenka s předsedou vlády České republiky M. Topolánkem ve Wroclavě (Polsko)
 • dne 5. února 2009 se uskutečnila oficiální návštěva Ministra zahraničí Ukrajiny V.Ohryzka v České republice s cílem zúčastnit se setkání Ukrajina – Trojka EU
 • ve dnech 24-25. února 2009 se uskutečnila státní návštěva prezidenta Ukrajiny V.Juščenka v České republice
 • dne 7. května 2009 se uskutečnila pracovní návštěva prezidenta Ukrajiny V.Juščenka v České republice za účelem zúčastnit se Pražského summitu «Východního partnerství»
 • 10. června 2010 se uskutečnila pracovní návštěva vicepremiéra Ukrajiny V.M.Tychonova v ČR
 • 29. – 30. listopadu 2010 proběhla oficiální návštěva na Ukrajině prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga
 • 15. února 2011 v Bratislavě, v rámcích summitu Višegrádské čtyřky proběhlo pracovní setkání premiér-ministra Ukrajiny M.J.Azarova s předsedou vlády České republiky P.Nečasem
 • 10. června 2011 navštívil Ukrajinu první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky J.Schneider
 • 19. prosince 2011 oficiální návštěvu České republiky uskutečnil premiérministr Ukrajiny M.J.Azarov
 • 23. prosince 2011 se uskutečnila pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny K.Hryščenka v České republice
 • 5. března 2012 proběhla návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny K.I.Hryščenka v ČR za účelem účasti na setkání ministrů zahraničí zemí V4, Pobaltí a Východního partnerství
 • 14. března 2012 pobýval na pracovní návštěvě v ČR vicepremiér, ministr infrastruktury Ukrajiny B.V.Kolesnikov
 • 20.-21. dubna 2012 navštívil Ukrajinu I. místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí ČR K.Schwarzenberg
 • 31. ledna 2013 se ministr zahraničních věcí ČR K.Schwarzenberg zúčastnil pracovního oběda pořádaného ministrem zahraničních věcí Ukrajiny pro ministry zahraničí členských zemí EU
 • 13. června 2013 se v průběhu summitu zemí Středoevropské iniciativy v Bratislavě uskutečnilo setkání mezi prezidentem Ukrajiny V.F.Janukovyčem a prezidentem ČR
 • 3. července 2013 se prezident Ukrajiny V.F.Janukovyč a prezident ČR M.Zeman pracovně sešli v polské Visle v průběhu zesedání hlav států V4 a Ukrajiny
 • 20.-23. října 2013 se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta ČR M.Zemana na Ukrajině
 • 24.-25. dubna 2014 ministr zahraničních věcí Ukrajiny A.Deščycja se zúčastnil summitu Východního partnerství v Praze
 • 18.-19. června 2014 proběhla pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR L.Zaorálka v Ukrajině (Kyjev, Dnipropetrovsk)
 • 17. září 2014 proběhla pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR L.Zaorálka v Ukrajině (Kyjev, Žitomyr)
 • 29. října 2014 ministr zahraničních věcí ČR L.Zaorálek otevřel nový honorární konzulát České republiky v Užhorodě
 • 16. prosince 2014 ministr zahraničních věcí ČR L.Zaorálek přijel na pracovní návštěvu Ukrajiny spolu s ministry zahraničních věcí Polska, Slovenska a Maďarska.
Zdroj: http://czechia.mfa.gov.ua/ua